Tag Archives: güneş enerjisi

Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Güneş, hayatımız için olmazsa olmaz öneme sahiptir. Bunun bilincinde olarak güneş enerjisinden elektrik nasıl üretilir, güneşten nasıl faydalanabiliriz düşüncesi de ister istemez zaman içerisinde İnsanoğlunda belirmeye başladı. Baktığımız da bu denli öneme sahip olan güneşin nükleer enerji dışında hemen er şeyin en yakıtı olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamız gerekiyor. Baktığımızda iki aşamalı olarak güneş enerjisinden elektrik üretebilmemiz mümkündür. Bunlardan ilki olarak termik düzeneklerle güneş elektriği bir diğeri ise fotovoltaik düzeneklerle güneş elektriği olduğunu söyleyebiliriz.

Termik Düzeneklerle Güneş Elektriğinin Sağlanması

Güneş aracılığı ile günlük yaşantımızda sık sık kullanmış olduğumuz elektriğe sahip olabiliriz.  Termik düzeneklerle güneş elektriğinin sağlanması ise tüm bunların başında yer alıyor. Bu yöntem de yoğunlaştırıcı güneştopları, güneş ısısının bir buhar aline gelmesine neden olurken klasik termik santraller yardımıyla istenen elektrik üretimi de gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan güneş ışınlarının sağlamış olduğu buharlaştırılmış etki ve termik santrallerle elektrik enerjisine kavuşma şansına sahip oluyoruz.

güneş enerjisinden elektrik

Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği Sağlanması

Diğer bir sağlanacak çözüm odaklı yolların başında ise Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği sağlanması olduğunu söyleyebiliriz. Fotovoltaik doğrudan güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmeye yardımcı yarı iletken madde olarak karşımıza çıkıyor. Genelde güneş pilleri ise fotovoltaik ilkeye dayalı olarak bir çalışma göstermektedir. Güneş pillerinin vermiş olduğu enerjiyle birlikte yüzeye gelen piller ışığın elektrik enerjisine dönüşmesine de yardımcı olur. Fakat bu durum güneş pil yapısı esas alınarak %5 ve %20 oranında bir verimle çalışma ortaya koyar. Bu sayede istediğimiz elektrik ise kolay yoldan sağlanmış olur.

Güneş enerjisi bedava ve sonsuz olduğundan dolayı ilk iş olarak güneş enerjisinden yararlanmak adına farklı metotlar keşfedilmeye çalışır hale gelmiş bulunuyor. Günümüz koşullarında ise sürekli olarak kullanmış olduğumuz güneş ışınlarının aslında yaşamımız için bir enerji kaynağı olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Hatta öyle ki artık güneşi ışınlarından çok kolay şekilde elektrik enerjisi de üretmeye başlıyoruz.

Bir Yılda Elektrik Üretimi Ne Kadar Olur?

Elektrik, insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından birisidir.  Artık her alanda elektriğe ihtiyaç duyulduğundan dolayı elektrik üretimi de bu denli büyük önem arz etmeye başladı. Bir yıl boyunca kuracağınız PV sistemlerine güneş ışınları farklı açılarda gelebilir. Bu yüzden sisteme vuran güneş açılarının oranlarında da bir değişiklik söz konusu olmaya başlayacaktır. Bu yüzden 1 yıl gibi süre zarfı içerisinde toplamda ne kadar elektrik üretimi yapıldığını hesaplamak da kolay bir iş olmaktan çıkıyor. Fakat genel hatları ile bir inceleme altına aldığımızda ise daha çok Fotovoltaik yollardan elektrik üretimlerinin yapıldığını ve bu yolun daha fazla ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Elektrik üretimi bu sayede yılda oldukça fazla üretilmeye çalışılıyor. Çünkü elektrik, hayatımız için bakıldığında son derece önemlidir. Bu yüzden günümüzde de ilk iş olarak Güneş enerjisinden elektrik nasıl üretilmeye başlandığına dair sorular gelmeye başlıyor. Elektrik üretimi için artık bakıldığında güneş sistemlerinden bir an önce faydalanmaya çalışılmaktadır. Güneş enerjisi yaşamımız için artık son derece önemlidir.

Güneş enerjisinden elektrik üretmekle ilgili daha fazlasını öğrenmek için gunesenerjisipanelleri.net sitesine bakabilirsiniz.